Пътна помощ

bmw_road_assistance


За да отговорим на очакванията на нашите лоялни клиенти предлагаме
пътна помощ и транспортиране на аварирали автомобили, както и на спортни и състезателни такива на територията на България и Европа. Teлефон за връзка: +359 877 201 205